Wiza sponsorowana przez Pracodawcę

Employer Nomination Scheme, podklasa 186

Kryteria dla głównego aplikanta :

 • mniej niż 45 lat
 • posiada kwalifikacje uznane przez odpowiedni urząd weryfikujący i ma co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe w nominowanym zawodzie,
 • co najmniej ocena 6 w każdej z czterech części składowych egzaminu IELTS lub odpowiedni wynik w innym wyznaczonym teście angielskiego, albo
 • pracuje w pełnym wymiarze czasu w Australii w nominowanym zawodzie na podstawie wizy czasowego pobytu 457 w przeciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku wizowego i osiągnął wynik, co najmniej 5 w każdej z czterech części składowych egzaminu IELTS
 • brak istotnej karalności
 • dobre zdrowie

W pewnych okolicznościach, ubiegający się o wizę może domagać się zwolnienia z wymagań w zakresie umiejętności, kwalifikacji językowych lub wieku.

Główne kryteria, które musi spełnić pracodawca:

 • aktywnie i zgodnie z prawem prowadzi działalność w Australii
 • prowadzi program szkoleniowy dla obecnych pracowników australijskich
 • Oferta pracy na pełny etat i na okres, co najmniej dwóch lat. Warunki pracy nie mogą być mniej korzystne niż oferowane dla Australijczyków.

Nominowany zawód musi być na liście CSOL

 

Regionalny Program Sponsorowania(RSMS), podklasa 187

Kryteria dla głównego aplikanta :

 • mniej niż 45 lat
 • posiada kwalifikacje na poziomie zgodnym z wytycznymi w ANZSCO.
 • ocena, co najmniej 6 w każdej z czterech części składowych egzaminu IELTS lub innym wyznaczonym teście angielskiego, albo
 • jeśli już pracuje w pełnym wymiarze czasu w Australii w nominowanym zawodzie na wizie czasowego pobytu 457 w przeciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku wizowego i osiągnął wynik, co najmniej 5 w każdej z czterech części składowych egzaminu IELTS,
 • brak istotnej karalności
 • dobre zdrowie

W pewnych okolicznościach, ubiegający się o wizę może domagać sie zwolnienia z wymagań w zakresie umiejętności, kwalifikacji językowych lub wieku.

Nominacja jest poświadczona przez regionalna instytucje (Regional Certifying Body)
Nominowany zawód musi być na liście RSMS

Tymczasowe pracownicza wiza (Long Stay) (podklasa 457)

 • Nie ma limitu wieku
 • nominowany zawód musi znajdować się na liście MSTSSL albo STSOL
 • wiza może być przyznana na okres do czterech lat
 • pracodawca musi spełniać różne wymagania sponsorskie i zostać zatwierdzony jako sponsor

 

Bezpłatna ocena