Wiza dla Wykwalifikowanych

Dla ludzi wykwalifikowanych i poniżej 45 roku życia są trzy kategorie ścieżek wizowych :

 • Niezależna, podklasa 189
 • Podklasa 190 sponsorowana przez jeden z rządów stanowych lub podklasa 489 (tymczasowa) sponsorowana przez stan lub bliska rodzinę
 • Podklasa 186, 187 i 457 (tymczasowa) sponsorowana przez pracodawcę

We wszystkich kategoriach podstawowe wymagania są następujące:

 1. Musisz mieć poniżej 45 lat w momencie składania wniosku.
 2. Musisz mówić po angielsku na poziomie minimum IELTS 6 w każdym przedmiocie testu, aczkolwiek na wizę 457 wystarcza IELTS 5.
 3. Trzeba mieć wyższe kwalifikacje zawodowe na poziomie wyzszej uczelni lub szkoly zawodowej/technicznej  lub zamiast wyksztalcenie akademickiego odpowiednie doświadczenie zawodowe może być dopuszczalne w niektórych zawodach (jak menadżerowie wysokiego szczebla, specjaliści od informatyki)
 4. Twoje kwalifikacje muszą być ocenione, jako spełniające normy australijskie (my pomagamy w uzyskaniu uznania kwalifikacji zawodowych).
 5. Twój zawód musi być na odpowiedniej liście zawodów (są odrębne listy dla każdego stanu, również jest inna lista na niezależna wizę i inna na sponsorowana)
 6. Mogą istnieć pewne dodatkowe wymagania w odniesieniu do  doświadczenia zawodowego w wypadku sponsorowanych wiz.
 7. Musisz otrzymać wynik testu punktowego minimum  65 punktów, jeśli starasz się o niezależna lub sponsorowaną wizę przez stan lub  rodzinę.
 8. Na wizę sponsorowana przez pracodawcę musisz mieć australijskiego pracodawcę, który jest w stanie spełnić pewne specificzne wymagania, aby sponsorowanie zostało zaakceptowane przez urząd imigracyjny.

NIEZWYKLY TALENT (DISTINGUISHED  TALENT), podklasa 124/858
Jest to wiza dla osób, które maja międzynarodowe uznanie za wyjątkowe osiągnięcia w zawodzie, sztuce lub  sporcie. Taki kandydat musi być mianowanych przez uprawnione osoby lub australijskie organizacje. Nie ma limitu wieku dla tej wizy

WIZA DLA ABSOLWENTOW W AUSTRALII
(Skilled - Graduate – tymczasowa, podklasa 485)
Wiza ta pozwala zagranicznym studentom co ukończyli w Australii  wyższe studia i którzy jeszcze nie spełniają wszystkich wymagań stałej wizy (General Skilled Migration). Wiza ta pozwala  pozostać w Australii na 18 miesięcy lub dluzej (zaleznie od rodzaju ukonczonych studiow), aby uzyskać doświadczenie zawodowe lub poprawić  znajomość języka angielskiego w celu sprostania kryteriom na wniosek wizowy na stały pobyt.

WIZA DLA ABSOLWENTOW WYBRANYCH ZAGRANICZNYCH UCZELNI (Skilled - Recognised Graduate (tymczasowa) Visa (Podklasa 476)
Wiza ta pozwala absolwentom  (inżynierom) wybranych zagranicznych uczlni (na przyklad absolwentom Politrechniki Wrocowskiej) na pobyt i prace na okres 18 miesięcy w Australii.


Posiadacze tej wizy, mogą ubiegać się o pobyt stały w każdej chwili, jeśli są w stanie spełnić test punktów i inne wymagania na wizę zawodowa.
 

Bezpłatna ocena