Wiza dla Partnera

Planowane Małżeństwo

Jest to wiza, która umożliwia przyjazd do Australii na zaproszenie i sponsorowanie przez narzeczonego, aby zawrzeć związek małżeński. Narzeczony(a) musi być obywatelem Australijskim lub mieć wizę stałego pobytu.

Główne kryteria wnioskodawcy:

 • wiek 18 lat lub powyżej (w innym przypadku wymagany jest australijski nakaz sądowego pozwalający na ślub – wiek, co najmniej 16)
 • osobisty kontakt ze sponsorem
 • szczery zamiar poślubienia sponsora
 • nie ma legalnych przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • niekaralność
 • dobre zdrowie

Główne kryteria sponsora:

 • stały pobyt lub obywatelstwo australijskie.
 • wiek 18 lat lub powyżej (w innym przypadku wymagany jest australijski nakaz sądowego pozwalający na ślub – wiek, co najmniej 16)
 • nie ma legalnych przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • Sponsor jest uprawniony do sponsorowania (obowiązują ograniczenia, co do liczby sponsorowanych partnerów)
 • Sponsor lub inna wyznaczona osoba zapewnia ‘Assurance of Support’, jeżeli jest wymagany

Planowane Małżeństwo jest to tymczasowa wiza, która jest wydawana na 9 miesięcy. Posiadacz wizy musi wjechać do Australii i poślubić sponsora w terminie ważności wizy. Pary homoseksualne nie są uprawnione do tej wizy.

Partner – Stały Pobyt

Dla de facto (włącznie ze związkami tej samej płci) i żonatych partnerów stałych rezydentów lub obywateli australijskich.

Dwustopniowy proces:

 1. Tymczasowa wiza
 2. Przyznanie wizy na stały pobyt po 2 latach bycia w trwałym związku za sponsorem (w niektórych przypadkach dwu letni okres oczekiwania może być uchylony)

Główne kryteria wnioskodawcy:

 • wiek 18 lat lub powyżej (w przypadku konieczności Australian nakaz sądowy pozwalający poślubić - co najmniej 16)
 • 12 miesięcy prawdziwego de facto związku ze sponsorem, albo
 • w związku małżeńskim ze sponsorem
 • niekaralność
 • dobre zdrowie

Główne kryteria sponsora:

 • stały pobyt lub obywatelstwo australijskie.
 • Sponsor jest uprawniony do sponsorowania (obowiązują ograniczenia, co do liczby sponsorowanych partnerów)
 • Sponsor jest uprawniony do sponsorowania (obowiązują ograniczenia, co do liczby sponsorowanych partnerów)

Bezpłatna ocena