Wiza Biznesowa

Business Innovation and Investment

Aby zakwalifikować się na wizę innowacji biznesowych i inwestycyjnych, podklasa 188, główny wnioskodawca musi mieć mniej niż 55 lat, aczkolwiek aplikanci w starszym wieku, którzy wniosą wyjątkowe korzyści ekonomiczne dla wybranego stanu mogą być zaakceptowani. Musisz zdobyć przynajmniej 65 punktów na teście innowacji. Punkty przyznawane są za:

 • Wiek
 • Znajomość języka angielskiego
 • Kwalifikacje
 • Doświadczenie w biznesie i inwestycjach
 • Aktywa netto osobiste i biznesowe
 • Obroty firmy
 • Innowacyjność.


Strumień Business Innovation

Jeśli starasz się o Business Innovation wizę, musisz się wykazać (lub twój partner i Ty i razem) ze masz:

 • majątek i aktywa ogółem, co najmniej AUD800 000, które zostały pozyskane w sposób legalny i mogą być prawnie przetransferowane do Australii w ciągu dwóch lat od przyznania wizy
 • całkowity roczny obrót, co najmniej AUD500 000 (w twoich przedsiębiorstwach), co najmniej przez dwa lata w przeciągu ostatnich czterech lat
 • Twój stan posiadania w firmie, co najmniej:
  • 51 procent przy obrotach firmy mniejszych niż AUD400 000 rocznie lub
  • 30 procent przy obrotach firmy ponad AUD400 000 rocznie lub
  • 10 procent, jeśli jest to notowana publicznie na giełdzie spółka
 • ogólnie udana kariera w interesach bez  nielegalnej aktywności
 • podczas działalności gospodarczej, która prowadziłeś spędzałeś mniej niż połowę swojego czasu na usługach profesjonalnych lub technicznych
 • szczera chęć prowadzenia działalności gospodarczej w Australii

 

Strumień inwestycyjny

Jeśli starasz się o wizę jako inwestor, musisz Ty (lub Ty i Twój partner łącznie):

 • mieć wartość majątku netto, co najmniej AUD2.25 mln posiadanego w przeciągu dwóch lat fiskalnych bezpośrednio przed wydaniem zaproszenia do złożenia aplikacji
 • ogólnie udana kariera w działalności inwestycyjnej lub gospodarczej bez histori nielegalnej aktywności
 • posiadasz wysoki poziom umiejętności zarządzania w odniesieniu do kwalifikujących się inwestycji lub działalności gospodarczej
 • posiadasz, co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednim jednego lub więcej przedsiębiorstw lub kwalifikujących się inwestycji
 • musisz dokonać zaaprobowanej przez rząd stanowy inwestycji (Designated Investment) w wysokości AUD1.5 milion przed przyznaniem wizy
 • posiadasz realistyczne zamierzenie kontynuowania prowadzenia gospodarczej i inwestycyjnej aktywności w Australii po wygaśnięciu Designated Investment.
 • Ty lub Twój partner lub Ty i Twój partner łącznie również musisz wykazać się jednym z następujących osiągnieć:
  • bezpośredni udział, w co najmniej jednym z pięciu lat podatkowych w zarządzaniu kwalifikujących się inwestycji o wartości przynajmniej AUD1.5 miliona, albo
  • bezpośredni udział, w co najmniej jednym z ostatnich pięciu lat podatkowych w zarządzaniu firma o działalności gospodarczej, w której Twój udział we własności był co najmniej 10 procent całkowitej wartości.

 

Strumień dla Znamiennych Inwestorów (Significant Investor Visa)

Wiza ta jest przeznaczona do przyciągania imigrantów z historią sukcesów w działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Wiza ta nie podlega testowaniu punktowemu, nie ma górnej granicy wieku i wymaga skróconych okresów rezydencji w Australii. W zamian za te ustępstwa, Znamienny Inwestor musi zainwestować przynajmniej AUD$5,000,000 jako Complying Investment – w zgodzie z wytycznymi co do rodzaju inwestycji, które obejmują obligacje rządowe, ASIC regulowane fundusze inwestycyjne i bezpośrednie inwestowanie w aktywnie działających-australijskich firmach które spełniają kryterium " qualifying business ".

 

Spełnienie zobowiązań aby zakwalifikować się do wizy stałego pobytu
Informacja ta wyjaśnia, co jest wymagane od Ciebie (oraz towarzyszących członków rodziny) aby uzyskać prawo do stałego pobytu w ramach innowacji gospodarczej i inwestycji (podklasa 888).

 

Strumień Business Innovation

Jeśli jesteś w tym strumieniu, po przyjeździe do Australii, jesteś zobowiązany, aby wnieść cenny wkład do gospodarki australijskiej. Musisz:

 • uzyskać własność udziału w przedsiębiorstwie w Australii
 • uczestniczyć w codziennym zarządzaniu w działalnością przedsiębiorstwa.
 • Musisz również spełnić, co najmniej jeden z następujących wymagań:
  • rozwój powiązań biznesowych z rynkiem międzynarodowym
  • stworzenie lub utrzymanie zatrudnienia w Australii
 • Eksport towarów australijskich
 • Produkcja towarów lub usług, które w przeciwnym razie byłyby importowane
 • Wprowadzenie nowej lub ulepszonej technologii
 • Zwiększenia konkurencyjności w poszczególnych sektorach gospodarki australijskiej.


Departament Imigracyjny może poprosić o wypełnienie ankiety monitorującej twoja działalność w interesach w Australii.

Inwestor i Znamienny Inwestor 

Jeśli jesteś w jednym z tych strumieni, po zamieszkaniu w Australii, trzeba utrzymać wyznaczony inwestycji przez okres co najmniej czterech lat.

Talent biznesowy – Business Talent Visa (Permanent) (podklasa 132) wiza

Wiza ta ma dwa strumienie.

 • Strumień Znamienna Historia Działalności Gospodarczej jest dla zamożnych posiadaczy przedsiębiorstw, którzy chcą odgrywać znaczącą rolę zarządzania w nowej lub istniejącej działalności w Australii. Muszą pokazać 1,5 miliona dolarów minimalnej wartości aktywów netto i prowadzenia działalności gospodarczej o obrotach co najmniej AUS$3 mln rocznie
 • Strumień Przedsiębiorca Venture Capital jest dla ludzi, którzy uzyskali co najmniej AUD$1 milion jako venture capital  
  Wstępna darmowa porada

Bezpłatna ocena

Potrzebujesz profesjonalnej porady?Zamow konsultacje z licencjonowany w Australi agemtem imigracyjny, klikajac tutaj