Ocena Umiejętności

Osoby które uzyskaly swoje kwalifikacje za granicą muszą przedstawc dowody, że ich umiejętności zostały ocenione przez właściwy organ oceniający. Proces ten jest znany jako Skills Assessment. W niektórych przypadkach,  obok udokumentowania kwalifikacji i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, wymagana jest rowniez rejestracja zawodowa w Australii i odpowiedni poziom angielskiego. Otrzymane swiadectwo jest ważne tylko do daty ważności podanej na nim lub trzy lata od daty wystawienia.

Niektóre organy oceniające wydaja niepelne Skills Assessment na wize czasowa podklasa 485 dla absolwentów australijskich instytucji edukacyjnych - to nie jest wystarczajace na wize pobytu stałego lub pracownicza.
Jest wiele organow powolanych do uznawania kwalifikacji. Dla lekarzy, dowódem pełnej rejestracji sa certyfikaty wydane przez australijską gencje medyczna:

  • pełna / bezwarunkowe / ogólne rejestracji medycznej
  • Warunkowa rejestracja specjalistyczna - rejestracja ta pozwala praktykowac tylko w danej specjalności, bez żadnych dodatkowych wymagań szkoleniowych lub nadzoru.

Dla prawników, dowodem pelnych kwalifikacji jest cerifikat dopuszczenia do wykonywania zawodu prawnika w odpowiednim stanie.
My mamy duze dosiadczenie pomagajac w uzyskaniu uznania kwalifikacji. Możemy też Tobie pomoc przygotować i złożyć aplikację a potem posredniczyc w komunikacji  z organem oceniającym az decyzja zostanie podjęta. Oferujemy ustalone opłaty na wnioski do TRA, Vetassess, ACS, EA, ANMC, CPA, NIA, AMSA, AASW. Nasza cena to AUS$980 (do tego dochodza oplaty wymagane przez poszczegolne organy oceniajace). Opłaty za inne organy nie wymienione powyzej będą podane na zamówienie

Dowiedz sie wiecej
Rezerwuj konsultacji