Nowa Wiza, Podklasa 491 – Regionalna Zawodowa

Nowa Wiza, Podklasa 491 – Regionalna Zawodowa

 

Podobnie jak wiza 489, 491 to wiza podlegająca systemowi punktacji dla kandydatów sponsorowanych przez:

  1. Rząd australijskiego stanu lub terytorium, lub
  2. Kwalifikującego się krewnego zamieszkującego w odpowiednim regionie Australii

Wyznaczone obszary regionalne to

każdy obszar Australii z wyjątkiem Sydney, Brisbane, Gold Coast, Perth i Melbourne.

Punkty

Wprowadzono nowy, znacznie zmieniony system punktowy dla tej wizy i wszystkich innych General Skilled Migration (GSM) wiz.

Zmiany są następujące:

15 punktów za nominację przez członka rodziny lub stan albo terytorium

10 punktów za australijskie kwalifikacje magisterskie lub doktoranckie w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki - (STEM).

10 punktów za partnera, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1. a) Masz wykwalifikowanego partnera. Oznacza to, że twój partner nie ukończył 45 lat, uzyska pozytywną ocenę umiejętności w zawodzie znajdującym się na tej samej liście co ty i ma kompetentny angielski; lub
  2. b) Jesteś singlem lub
  3. c) Masz partnera, który jest stałym rezydentem Australii lub obywatelem Australii

5 punktów, jeśli Twój partner potrafi wykazać się kompetentnym językiem angielskim (IELTS 6). Partner może mieć ukończone 45 lat i nie musi pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Pozostałe elementy istniejącego systemu punktów będą nadal obowiązywać, a więc wiek, kwalifikacje, lata doświadczenia zawodowego za granicą i lub australijskie doświadczenie zawodowe, naukę w Australii i znajomość języka angielskiego, podobnie jak w przypadku innych wiz specjalistycznych.

System rankingowy zaproszeń wizowych sc491

  1. Równe na pierwszym miejscu: wnioskodawca z wykwalifikowanym partnerem lub kandydaci bez partnera
  2. Kandydat posiadający partnera, który potrafi wykazać się kompetentnym językiem angielskim (ale nie posiada umiejętności w zakresie punktów wykwalifikowanych partnerów)
  3. Wnioskodawca z partnerem, który nie kwalifikuje się do uzyskania punktów kompetentnego języka angielskiego lub wykwalifikowanych partnerów.

Szczególny warunek dotyczący ubiegania się o inne wizy

Posiadaczy wizy 491 nie może ubiegać się o inne wizy, przed upływem trzech lat pobytu na tej wizie. Obejmuje to wykwalifikowane wizy PR, wizy biznesowe, wizy PR nominowane przez pracodawcę oraz podklasę wiz partnerskich na lądzie 820.

Droga do stałego pobytu

491 to wiza pięcioletnia oferująca drogę do stałego pobytu poprzez wizę regionalną dla wykwalifikowanych na pobyt stały podklasa 191 o ile spełnione są następujące warunki:

  1. Posiadacz sc491 mieszka, pracował lub studiował w wyznaczonym obszarze regionalnym od co najmniej trzech lat, jednocześnie posiadając wizę sc491, oraz
  2. Musi wykazywać zarobki w wysokości co najmniej $53 900 rocznie przez trzy lata. Może to być wykazane przez głównego lub zależnego posiadacza wizy (partnera), więc każdy może być głównym wnioskodawcą dla podklasy 191.

Wiza 491 i później 191 stwarzają nowe możliwości emigracji dla osób, które obecnie nie kwalifikują się na rządną wizę wiodącą do stałego pobytu. Aby dowiedzieć się czy Ty się kwalifikujesz zamów konsultacje

Bezpłatna ocena

Kategoria: