Wizy dla Rodziców

Rodzic

Główne kryteria:

 • główny wnioskodawca ma sponsora (dziecko), który jest stałym rezydentem lub obywatelem australijskim.
 • co najmniej połowa dzieci wnioskodawcy muszą miec pobyt stały w Australii, lub
 • wnioskodawca ma więcej dzieci mieszkających na stałe w Australii, niż w jakimkolwiek innym kraju
 • niekaralność
 • dobre zdrowie

Rodzic w Wieku Emerytalnym

Główne kryteria:

 • wiek głównego wnioskodawcy  to 65 (mężczyzna), 60-65 (kobieta - zależy od jej daty urodzenia)
 • główny wnioskodawca ma sponsora (dziecko), który jest stałym rezydentem lub obywatelem australijskim.
 • co najmniej połowa dzieci wnioskodawcy musi mieć pobyt stały w Australii, lub
 • więcej dzieci mieszkających na stałe w Australii, niż w jakimkolwiek innym kraju
 • niekaralność
 • dobre zdrowie

Kontrybucyjna Wiza dla Rodzica

Główne kryteria:

 • główny wnioskodawca ma sponsora (dziecko), który jest stałym rezydentem lub obywatelem australijskim.
 • co najmniej połowa dzieci wnioskodawcy musi być na stałe w Australii, lub
 • wnioskodawca ma więcej dzieci mieszkających na stałe w Australii niż jakimkolwiek innym kraju
   

Kontrybucyjna Wiza dla Rodzica w Wieku Emerytalnym

Główne kryteria:

 • Wiek 65 mężczyzna, główny wnioskodawca, 60-65 dla kobiety- zależy od daty urodzenia
 • ma sponsora (dziecko), który jest stałym rezydentem lub obywatelem australijskim.
 • co najmniej połowa dzieci wnioskodawcy muszą być na stałe w Australii, lub
 • wnioskodawca ma więcej dzieci mieszkających na stałe w Australii niż w jakimkolwiek innym kraju
 • niekaralność
 • dobre zdrowie

Kontrybucyjna Wiza dla Rodzica Czasowa, przyznawana na dwa lata

Główne kryteria:

 • główny wnioskodawca ma sponsora (dziecko), który jest stałym rezydentem lub obywatelem australijskim.
 • co najmniej połowa dzieci wnioskodawcy muszą być na stałe w Australii, lub
 • wnioskodawca ma więcej dzieci mieszkających na stałe w Australii niż jakimkolwiek innym kraju

Kontrybucyjna Wiza dla Rodzica w Wieku Emerytalnym – Wiza Czasowa

Główne kryteria:

 • Wiek 65 mężczyzna, główny wnioskodawca, 60-65 dla kobiety- zależy od daty urodzenia
 • ma sponsora (dziecko), który jest stałym rezydentem lub obywatelem australijskim.
 • co najmniej połowa dzieci wnioskodawcy muszą być na stałe w Australii, lub
 • wnioskodawca ma więcej dzieci mieszkających na stałe w Australii niż jakimkolwiek innym kraju
 • niekaralność
 • dobre zdrowie


posiadacz wizy czasowej może w czasie ważności wizy złożyć wniosek o stały pobyt – wiza - podklasa 864.
 
Bezpłatna ocena