Nowości, zmiany w przepisach wizowych

Nowe regionalne możliwości wizowe

Co to jest DAMA? Australijska umowa na temat emigracji do wyznaczonego obszaru, określana również jako „DAMA” lub „wiza DAMA”, ma na celu pomoc pracodawcom działającym w określonym obszarze poprzez sponsorowanie wykwalifikowanych i częściowo wykwalifikowanych pracowników zagranicznych na stanowiska, których nie są w stanie obsadzić miejscowymi pracownikami . Umowy o emigracji do wyznaczonego obszaru (DAMA) umożliwiają pracodawcom z poszczególnych regionów sponsorowanie osób, które niekoniecznie znajdują się na australijskich listach zawodów wykwalifikowanych. Migranci otrzymają tymczasowe wizy pracownicze, które potencjalnie mogą prowadzić do stałego pobytu. „Zawody w ramach DAMA zazwyczaj mają koncesje, takie jak niższy wynik w angielskim. Następujące regiony kwalifikują się do DAMA: Dalekie Północna Queensland, Goldfields, Terytorium Północne, Orana, Pilbara, Warnambool i Południe Australia. Kto potrzebuje DAMA? Zasadniczo DAMA jest przeznaczona dla biznesu australijskiego, w regionach, które nie są w stanie obsadzić stanowisk w swoich firmach pracownikami australijskimi. Jak uzyskać sponsoring w ramach DAMA? DAMA to program wizowy sponsorowany przez pracodawcę, a wiec poszczególni pracownicy nie mogą ubiegać się o wizę samodzielnie. Zasadniczo jest to wiza TSS lub ENS z pewnymi ustępstwami. To znaczy ze najpierw trzeba znaleźć zatrudnienie. W większości przypadków znalezienie pracy jest niezwykle trudne, szczególnie jeśli nie ma się praw do pracy. Władze regionalne mogą publikować listy wolnych miejsc pracy, a pracodawcy mogą ogłaszać wolne stanowiska dla pracowników z zagranicy, ale najlepszą szansą na zdobycie tych miejsc pracy będą mieli ludzie, którzy już tam są, i najlepiej z przynajmniej ograniczonym pozwoleniem na pracę. Bezpośredni kontakt z pracodawcą i możliwość poddania się próbie mogą znacznie zwiększyć szanse na znalezienie pracy i sponsorowania. Jak to zrobić? Być może studia w regionie DAMA na wizie studenckiej może być rozwiązaniem. Może to umożliwić ubieganie się o pracę osobiście i również rozpoczęcie zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Ponieważ niedobory siły roboczej w regionach są poważne, może to być realistyczne. Wybranie się na studia do, na przykład, Kalgoorlie może być poważnym i drastycznym posunięciem, ale jeśli twoim zawodem jest, na przykład, kierowca ciężarówki, opiekun dzieci, barista lub kelner i wiele innych zawodów, które nie znajdują się na żadnym liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, DAMA może być jedynym sposobem na uzyskania PR
Kategoria: