Nowości, zmiany w przepisach wizowych

Druga dodatkowa tymczasowa wiza dla absolwentów w regionalnej Australii.

Razem z wprowadzeniem nowych wiz regionalnych jest także dodatkowa zachęta do studiowania w regionalnej Australii. Posiadacze wiz tymczasowych dla absolwentów mogą być uprawnieni do ubiegania się o kolejny rok, jeśli ukończyli studia w kampusach regionalnych, a następnie spędzili co najmniej dwa lata mieszkając na obszarze regionalnym, więc co razem pozwoli im na trzyletnią wizę z pełnymi uprawnieniami do pracy. Definicja regionalnej Australii do tego celu będzie taka sama jak definicja na nowe wizy regionalne 491 i 494 - cała Australia z wyjątkiem Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane i Gold Coast. Jesli jestes zainteresowany dyskusja na ten temat zamow konsultacje tutaj

Wyjątkowe możliwości uzyskania wizy pracowniczej i emigracji w Goldfields Western Australia

Niedawno wdrożona umowa o regionalna (Designated Area Migration Agreement -DAMA) obejmująca obszar wokół Kalgoorlie-Boulder oferuje wyjątkowe możliwości dla osób o niższym poziomie umiejętności zawodowych, władających językiem angielskim poniżej kompetentnego poziomu, i nawet dla osób w wieku powyżej 45 lat. Na liście DAMA są 72 zawody, w tym niektóre, których nie ma na żadnej innej liście, na przykład: pracownik opieki nad dziećmi, barman, asystent wiertacz szybów i kierowca ciężarówki, wymieniając tylko kilka. Trzeba jednak pamiętać, że wizy w ramach DAMA muszą być sponsorowane przez pracodawcę. Wiza początkowa w większości przypadków byłaby to TSS (wizą na czas określony), ale dla prawie wszystkich wymienionych zawodów istnieje droga do otrzymania wizy stałej. Niedobory siły roboczej w Goldfields są poważne, więc dla każdego, kto może ubiegać się o pracę tam osobiście jest szansa. Dla osób, które sa w Australii nad wizami Work and Holiday i szukają drogi do PR, dobrym pomysłem może być wizyta w Kalgoorlie. Istnieje tam kilka szkół wyższych, więc zapisanie się do jednej z nich i uzyskanie wizy studenckiej może być innym sposobem na znalezienie pracodawcy-sponsora. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres info@australiabound.net.au Jeśli chcesz omówić swoje opcje, można zamówić konsultację poprze ten link: https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=17737105

Nowy System Punktacji Wizowej

Przepisy na nowe wizy: podklasa 494 i 491, wejdą w życie 16 listopada 2019 i wprowadzają one zmiany zawierające przyznawanie dodatkowych punktów. Zmiany te dotyczą nie tylko wizy 491 ale również będą stosowane do innych wiz zawodowych gdzie punktacja obowiązuje, czyli podklasy 189 i 190. Punkty są przyznawane za atrybuty, powiązane ze zdolnością aplikantów do wniesienia większego wkładu w rozwój gospodarczy Australii. Zmiany są następujące: • więcej punktów za posiadanie wykwalifikowanego małżonka lub partnera de facto (10 punktów); • więcej punktów dla kandydatów nominowanych przez stan lub sponsorowanych przez członka rodziny mieszkającego w obszarach regionalnych (15 punktów); • więcej punktów za posiadanie specyficznych kwalifikacji STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) (10 punktów); • punkty dla wnioskodawców, którzy nie mają małżonka lub partnera (10 punktów) • Punkty dla wnioskodawców ze współmałżonkiem lub de facto partnera, który ma wymagany poziom angielskiego (5 punktów). Obecnie, aby dostać zaproszenie na wizy 189 i 489 trzeba mieć co najmniej 80 punktów. Oznacza to że kandydaci, którzy złożyli EOI, poniżej 80 punktów mają małe szanse na zaproszenie w następnej rundzie. Zmiana punktów została wprowadzona jako rezultat raportu sporządzonego przez Komisje Wydajności (Australian Productivity Commission). Komisja zaleciła, aby system punktowy został zmieniona tak, żeby współmałżonkowie głównych aplikantów byli ocenieni względem ich umiejętności zawodowych i językowych i żeby to było odzwierciedlone w punktacji na wizę. Komisja zauważyła, że około 50 procent Australijskiego naboru imigrantów na wizach zawodowych to nie są głowni wnioskodawcy i wielu z nich ma ograniczone umiejętności. Biorąc to pod uwagę Komisja stwierdziła, że jest ważne, aby ocenić ich wkład w gospodarkę australijską, jak również przyznać dodatkowe punkty dla pojedynczego wnioskodawców. Te dodatkowe punkty zapewnią, że Australia wybierze najlepiej wykwalifikowanych imigrantów na każdą przyznana wizę. Nowy system punktów wejdzie w życie od 16 listopada 2019. To zbiegnie się ze zniesieniem podklasy 187 i podklasy 489 i wprowadzeniem podklasy 491 i 494 w ich miejsce.

Zmiany w nominacjach na wizy biznesowe i inwestycyjne w Wiktorii

Proces zapraszania kandydatów poprzez Skill Select został zniesiony Zamiast tego wprowadzono nowe minimalne kryteria kwalifikujące, które są następujące: - Wymagany jest minimalny wynik w odpowiednim teście punktów przynajmniej 80 punktów - Wnioskodawcy w strumieniu innowacji biznesowych Sc188 muszą zgodzić się na zatrudnienie co najmniej jednego pracownika na pełnym etacie w ich głównej działalności - Wnioskodawcy proponujący działalność w zakresie eksportu muszą wykazać, że firma będzie eksportować wyłącznie produkty z Wiktorii - Wnioskodawcy w strumieniu inwestorskim muszą zgodzić się na dokonanie minimalnej dodatkowej inwestycji w wysokości co najmniej 500 000 USD w Wiktorii podczas tymczasowego okresu wizowego. Inwestycja musi być utrzymana przez nie mniej niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających wizę Business Innovation and Investment (Permanent) (podklasa 888) - Wszyscy kandydaci na strumienie inwestycyjne będą musieli mieć 200 000 USD do celów związanych z osiedleniem Źródło:https://liveinmelbourne.vic.gov.au/news-events/news/2019/important-changes-to-victorias-business-innovation-and-investment-program Wymóg 80 punktów jest trudny, ale przynajmniej wnioskodawcy wiedzą teraz, czego się spodziewać - jest to lepsze niż poprzedni system zapraszania kandydatów mających wysokie punkty bez wskazywania wymaganego minimum

Nowe regionalne możliwości wizowe

Co to jest DAMA? Australijska umowa na temat emigracji do wyznaczonego obszaru, określana również jako „DAMA” lub „wiza DAMA”, ma na celu pomoc pracodawcom działającym w określonym obszarze poprzez sponsorowanie wykwalifikowanych i częściowo wykwalifikowanych pracowników zagranicznych na stanowiska, których nie są w stanie obsadzić miejscowymi pracownikami . Umowy o emigracji do wyznaczonego obszaru (DAMA) umożliwiają pracodawcom z poszczególnych regionów sponsorowanie osób, które niekoniecznie znajdują się na australijskich listach zawodów wykwalifikowanych. Migranci otrzymają tymczasowe wizy pracownicze, które potencjalnie mogą prowadzić do stałego pobytu. „Zawody w ramach DAMA zazwyczaj mają koncesje, takie jak niższy wynik w angielskim. Następujące regiony kwalifikują się do DAMA: Dalekie Północna Queensland, Goldfields, Terytorium Północne, Orana, Pilbara, Warnambool i Południe Australia. Kto potrzebuje DAMA? Zasadniczo DAMA jest przeznaczona dla biznesu australijskiego, w regionach, które nie są w stanie obsadzić stanowisk w swoich firmach pracownikami australijskimi. Jak uzyskać sponsoring w ramach DAMA? DAMA to program wizowy sponsorowany przez pracodawcę, a wiec poszczególni pracownicy nie mogą ubiegać się o wizę samodzielnie. Zasadniczo jest to wiza TSS lub ENS z pewnymi ustępstwami. To znaczy ze najpierw trzeba znaleźć zatrudnienie. W większości przypadków znalezienie pracy jest niezwykle trudne, szczególnie jeśli nie ma się praw do pracy. Władze regionalne mogą publikować listy wolnych miejsc pracy, a pracodawcy mogą ogłaszać wolne stanowiska dla pracowników z zagranicy, ale najlepszą szansą na zdobycie tych miejsc pracy będą mieli ludzie, którzy już tam są, i najlepiej z przynajmniej ograniczonym pozwoleniem na pracę. Bezpośredni kontakt z pracodawcą i możliwość poddania się próbie mogą znacznie zwiększyć szanse na znalezienie pracy i sponsorowania. Jak to zrobić? Być może studia w regionie DAMA na wizie studenckiej może być rozwiązaniem. Może to umożliwić ubieganie się o pracę osobiście i również rozpoczęcie zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Ponieważ niedobory siły roboczej w regionach są poważne, może to być realistyczne. Wybranie się na studia do, na przykład, Kalgoorlie może być poważnym i drastycznym posunięciem, ale jeśli twoim zawodem jest, na przykład, kierowca ciężarówki, opiekun dzieci, barista lub kelner i wiele innych zawodów, które nie znajdują się na żadnym liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, DAMA może być jedynym sposobem na uzyskania PR