Wiza Emerytalna / Inwestycyjna

WIZA ZNIESIONA - NOWE WNIOSKI NIE SA PRZYJMOWANE

Wiza ta jest przeznaczona dla finansowo samowystarczalnych emerytów, którzy nie mają na utrzymaniu dzieci i którzy chcą osiedlić się w Australii i spędzić lata emerytalne. Jest to wiza tymczasowa i nie prowadzi ona do stałego pobytu lub australijskiego obywatelstwa.

Ludzie z zagranicy, którzy mają 55 lat lub więcej, nie mają zależnych finansowa członków rodziny oprócz współmałżonka i są w stanie wnieść znaczną długoterminową inwestycje w Australii.

Wiza ta pozwala:

  • Pracować w Australii do 20 godzin tygodniowo
  • Wielokrotne przekraczanie granicy
  • Mieszkać w Australii przez cztery (4) lata
  • Współmałżonek może towarzyszyć

Musisz mieć 55 lat lub więcej. Małżonka może być w dowolnym wieku.
Musisz być sponsorowany przez australijski stan lub terytorium.
Nie możesz mieć ze sobą dzieci lub innych członków rodziny na twoim utrzymaniu oprócz współmałżonka.
Jeśli jesteś w związku małżeńskim albo w związku de facto Twój partner musi tez nie mieć na utrzymaniu dzieci lub innych członków rodziny.
Musisz posiadać aktywa o wartości, co najmniej $ 750000.

Aktywa muszą być:

  • Legalnie i zgodnie z prawem nabyte przez Ciebie (albo twojego współmałżonka)
  • Musza być dostępne do przetransferowania do Australii

Wyjątek: Jeśli zamierzasz mieszkać w regionalnej Australii wystarczy mieć aktywa o wartości  $500,000.

Bezpłatna ocena